1. Az Úr így szólt Noéhoz: "Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem elõtt az egész nemzedékben.

2. Minden tiszta állatból vigyél hetet-hetet, hímet és nõstényt, a tisztátalanokból pedig kettõt, hímet és nõstényt.

3. (A madarakból is hetet-hetet, hímet és nõstényt), hogy ivadékuk az egész földön életben maradjon.

4. Mert még hét nap, és akkor negyven nap és negyven éjjel esõt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színérõl minden lényt, amit alkottam."

5. Noé úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki.

6. Noé 600 esztendõs volt, amikor a vízözön rátört a földre.

7. Noé a vízözön elõtt beszállt a bárkába: vele együtt fiai, felesége és fiainak feleségei.

8. (A tiszta és tisztátalan állatok, a madarak és a földön élõ állatok közül kettõ-kettõ,

9. egy hím és egy nõstény ment Noéval a bárkába, ahogy Isten megparancsolta.)

10. Hét nap elteltével a vízözön rátört a földre.

11. Noé 600. évében, a második hónap 17. napján, ezen a napon megnyíltak a nagy mélységek forrásai és megeredtek az ég csatornái.

12. Az esõ negyven nap és negyven éjjel zuhogott a földre.

13. Ezen a napon Noé és fiai, Szem, Kám és Jáfet Noé feleségével és fiainak három feleségével együtt beszálltak a bárkába,

14. s velük minden fajtájú vadállat, minden fajtájú háziállat, mindenféle földi csúszómászó és mindenféle madár és szárnyas.

15. Minden lény, ami lélegzik, párosával ment Noéhoz a bárkába.

16. Minden lénybõl egy hím és egy nõstény ment, ahogy Isten megparancsolta. Az Úr bezárta mögötte az ajtót.

17. Ezután negyven napig ömlött az esõ a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott.

18. Az ár elhatalmasodott, és erõsen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban a vízen úszott.

19. A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas hegyet elborított.

20. Tizenöt könyöknyivel múlta felül a víz õket, annyival emelkedett a hegyek fölé.

21. Így minden élõlény elpusztult, amely a földön mozgott: madarak, háziállatok, vadállatok, mindenféle földi csúszómászó és minden ember.

22. Minden, ami lélegzett, ami a szárazföldön élt, elpusztult.

23. Így törölt el (Isten) minden élõlényt a földön: az embertõl az állatig, a csúszómászókig és az égi madarakig. Mind eltörölte õket a földrõl.

24. Csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában. A víz százötven napig áradt a földön.

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina