1. (Dicsõítõ ének - Dávidtól.) Dicsõítelek téged, Istenem, Királyom, nevedet mindörökké áldom!

2. Mindennap dicsérlek téged, nevedet örökké magasztalom.

3. Nagy az Úr és dicséretre méltó, nagysága mérhetetlen.

4. Nemzedék nemzedéknek hirdeti mûvedet, hatalmas tetteidet elbeszélik.

5. Dicsõséged fönség és fényesség, és én csodatetteidrõl énekelek.

6. Õk félelmes tetteid erejét beszélik, én meg nagyságodat hirdetem.

7. Megemlékeznek végtelen jóságodról, és ujjonganak igazságosságodon.

8. Az Úr irgalmas és jóságos, megfontolt a haragban, és bõséges nála a kegyelem.

9. Az Úr jóságos mindenkihez, telve irgalommal minden iránt, amit alkotott.

10. Dicsérjen téged, Uram, minden alkotásod, és híveid dicsõítsenek!

11. Beszéljenek országod fényérõl, és énekeljenek mindenhatóságodról,

12. hirdessék az emberek hatalmas tetteidet és királyságodnak ragyogó fönségét!

13. Királyságod örök királyság, uralmad tart minden nemzedéken át. Az Úr hûséges minden szavában, és jóságos minden mûvében.

14. Az Úr fenntartja a botladozót, és fölemeli, akit megaláztak.

15. Minden szem terád vár, te adsz nekik ételt a kellõ idõben;

16. megnyitod a kezed, és minden élõt betöltesz javaiddal.

17. Igazságos az Úr minden útján, és jóságos minden mûvében.

18. Közel az Úr mindenkihez, aki hozzá kiált, mindenkihez, aki tiszta szívbõl hívja.

19. Akik félik, azoknak teljesíti kívánságát, meghallgatja kérésüket és megmenti õket.

20. Megõriz az Úr mindenkit, aki szereti, de a gonoszokat megsemmisíti.

21. Szám hirdeti az Úr dicséretét. Minden test áldja szent nevét mindörökkön örökké!

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina