1. Szeressétek az igazságot, ti, akik ítélkeztek a föld fölött! Jó lélekkel gondolkodjatok az Úrról, és keressétek szívetek egyszerûségében!

2. Mert azok, akik nem kísértik, megtalálják, és azoknak, akik nem bizalmatlanok iránta, kinyilvánítja magát.

3. De az álnok gondolatok eltávolítanak Istentõl, és a próbára tett mindenhatóság eltaszítja az eszteleneket.

4. Gonosz szándékú lélekbe nem tér be a bölcsesség, és nem vesz lakást olyan testben, amely a bûnnek szolgál.

5. Hisz a fegyelem szent lelke menekül a hamisságtól, távol tartja magát az esztelen gondolatoktól, és elriad, mihelyt igazságtalanság közelít.

6. Emberbarát lélek a bölcsesség, de nem hagyhatja büntetlenül a káromlót ajkai miatt. Mert Isten belelát a veséjébe, ismeri a szívét és hallja a szavait.

7. Mert az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, tud minden szóról.

8. Ezért nem marad rejtekben senki sem, aki igazságtalanul beszél, és nem kerüli el a büntetõ igazságosság.

9. Mert az istentelen terveit vizsgálat alá vetik; beszédének híre az Úr elé kerül, hogy gonoszságai elvegyék büntetésüket,

10. hiszen mindent meghall a féltékeny fül, és a leghalkabb zúgolódás moraja sem marad titokban.

11. Kerüljétek hát a hasztalan zúgolódást, óvjátok nyelveteket a rágalmazástól, mert a titkos beszéd sem marad büntetlen, s a száj, amely hazudik, megöli a lelket.

12. Ne törekedjetek a halálba életetek elhibázott útján, ne siettessétek romlásotokat kezetek tetteivel!

13. Mert a halált nem Isten alkotta, õ nem leli örömét az élõk pusztulásában.

14. Hisz mindent azért teremtett, hogy legyen, és a világ teremtményei az üdvösségre szolgálnak. Nincs bennük pusztító méreg, és a földön nem az alvilág uralkodik.

15. Mert az igazságosság halhatatlan.

16. Az istentelenek azonban kezükkel és szavukkal hívják (a halált), emésztõdnek az utána való vágyakozásban, mintha a barátjuk volna, és szövetséget kötnek vele, mert méltók rá, hogy az osztályrészévé legyenek.


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina