1. Onda Jahve reèe Noi: "Uði ti i sva tvoja obitelj u korablju, jer sam uvidio da si ti jedini preda mnom pravedan u ovom vremenu.

2. Uzmi sa sobom od svih èistih životinja po sedam parova: mužjaka i njegovu ženku.

3. Isto tako od ptica nebeskih po sedam parova - mužjaka i ženku - da im se sjeme saèuva na zemlji.

4. Jer æu do sedam dana pustiti dažd po zemlji èetrdeset dana i èetrdeset noæi te æu istrijebiti s lica zemlje svako živo biæe što sam ga naèinio."

5. Noa uèini sve kako mu je Jahve naredio.

6. Noi bijaše šest stotina godina kad je potop došao na zemlju.

7. I pred vodama potopnim uðu s Noom u korablju njegovi sinovi, njegova žena i žene sinova njegovih.

8. Od èistih životinja i od životinja koje nisu èiste, od ptica, od svega što zemljom puzi,

9. uðe po dvoje - mužjak i ženka - u korablju s Noom, kako je Bog naredio Noi.

10. A sedmoga dana zapljušte potopne vode po zemlji.

11. U dan onaj - šestote godine Noina života, mjeseca drugog, dana u mjesecu sedamnaestog - navale svi izvori bezdana, rastvore se ustave nebeske.

12. I udari dažd na zemlju da pljušti èetrdeset dana i èetrdeset noæi.

13. Onog dana uðe u korablju Noa i njegovi sinovi: Šem, Ham i Jafet, Noina žena i tri žene Noinih sinova s njima;

14. oni, pa sve vrste životinja: stoka, gmizavci što po tlu gmižu, ptice i svakovrsna krilata stvorenja,

15. uðu u korablju s Noom, po dvoje od svih biæa što u sebi imaju dah života.

16. Što uðe, sve bijaše par, mužjak i ženka od svih biæa, kako je Bog naredio Noi. Onda Jahve zatvori za njim vrata.

17. Pljusak je na zemlju padao èetrdeset dana; vode sveudilj rasle i korablju nosile: digla se visoko iznad zemlje.

18. Vode su nad zemljom bujale i visoko rasle, a korablja plovila površinom.

19. Vode su sve silnije navaljivale i rasle nad zemljom, tako te prekriše sva najviša brda pod nebom.

20. Petnaest lakata dizale se vode povrh potonulih brda.

21. Izgiboše sva biæa što se po zemlji kreæu: ptice, stoka, zvijeri, svi gmizavci i svi ljudi.

22. Sve što u svojim nosnicama imaše dah života - sve što bijaše na kopnu - izgibe.

23. Istrijebi se svako biæe s površja zemaljskog: èovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni što bijahu s njim u korablji.

24. Stotinu pedeset dana vladahu vode zemljom.

“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina