1. Al lui Davíd. Psalm. Oracolul Domnului către Domnul meu: „Şezi la dreapta mea până voi pune pe duşmanii tăi scăunel picioarelor tale!”.

2. Domnul va întinde din Sión sceptrul puterii tale: „Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”.

3. În ziua puterii tale, tu domneşti strălucind de sfinţenie; din sânul aurorei, ca roua te-am născut.

4. Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: „Tu eşti preot în veci, după rânduiala lui Melchísedec!”.

5. Domnul este la dreapta ta, el va zdrobi regi în ziua mâniei sale.

6. Va judeca printre neamuri, va umple [totul] de cadavre şi va zdrobi căpetenia unui ţinut mare.

7. Va bea din pârâu pe cale şi de aceea îşi va înălţa capul.

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina