1. Cuvântului Domnului care a fost către Mihéia din Moréșet în zilele lui Iotám, Aház și Ezechía, regii lui Iúda. El a avut viziuni despre Samaría și Ierusalím.

2. Ascultați, popoare toate! Ia aminte, pământule și tot ce este în tine! Domnul Dumnezeu este împotriva voastră, Domnul este martor din templul său cel sfânt.

3. Căci, iată, Domnul iese din locul său, coboară și merge pe înălțimile pământului!

4. Se topesc munții sub el și văile se scurg ca și ceara înaintea focului, ca apele care se revarsă pe o pantă.

5. Din cauza răzvrătirii lui Iacób sunt toate acestea și din cauza păcatelor casei lui Israél. Cine este cea care se răzvrătește în Iacób? Oare nu Samaría? Și cine este pe înălțimea lui Iúda? Oare nu Ierusalímul?

6. Voi pune Samaría să fie o ruină în câmpie, o plantație de vie. Voi rostogoli pietrele ei la vale și voi descoperi temeliile sale.

7. Toate chipurile sale vor fi zdrobite și toate darurile ei vor fi arse în foc; toți idolii îi voi pune să fie devastați. Căci din darul desfrânatei au adunat, la darul desfrânatei se vor întoarce. Lamentație asupra cetăților din sudul țării

8. De aceea, voi jeli și voi geme, voi umbla desculț și gol, voi face o jeluire ca șacalii, mă voi văita ca puii de struț.

9. Căci fără leac este lovitura ei; a venit până în Iúda, a ajuns până la poarta poporului meu, până la Ierusalím.

10. Nu faceți cunoscut în Gat, de plâns nu plângeți! În Bet-Leafrá, tăvăliți-vă în praf!

11. Treci la voi, tu cea care locuiești în Safír în rușinea goliciunii! Nu a ieșit cea care locuiește în Țaanán la jeluirea din Bet-Éțel. El a luat de la voi apărarea sa.

12. Căci a trudit pentru bine cea care locuiește în Marót, dar a coborât răul de la Domnul la poarta Ierusalímului.

13. Agață carul pentru cursă, tu cea care locuiești în Lachíș! Ea a fost începutul păcatului pentru fiica Siónului, pentru că în tine s-au găsit nelegiuirile lui Israél.

14. De aceea, vei fi dată ca zestre pentru Moréșet-Gat; casele din Aczíb vor fi o decepție pentru regii lui Israél.

15. Voi face să vină la tine încă unul care stăpânește, tu care locuiești în Maréșa, până la Adulám va veni gloria lui Israél.

16. Tunde-te și rade-te pentru fiii desfătărilor tale! Lărgește-ți chelia ca vulturul, căci ei sunt deportați de la tine!


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina