1. Psalm. Al lui Asáf. Dumnezeu s-a ridicat în dumnezeiasca adunare, în mijlocul zeilor face judecată.

2. „Până când veţi judeca nedrept şi veţi susţine cauza celor nelegiuiţi? Sélah

3. Faceţi dreptate celui sărac şi orfanului, daţi dreptate celui umil şi celui sărman!

4. Scăpaţi-l pe cel slab şi pe cel nevoiaş eliberaţi-i din mâna celor nelegiuiţi!”.

5. Dar ei nu ştiu şi nici nu înţeleg, ci umblă în întuneric; se cutremură toate temeliile pământului.

6. Eu am zis: „Voi sunteţi dumnezei! Toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt!”.

7. Cu toate acestea, veţi muri ca toţi oamenii, veţi cădea ca toţi cei puternici.

8. Ridică-te, Dumnezeule, judecă pământul, căci toate neamurile sunt moştenirea ta!

“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina