1. În luna a opta, în anul al doilea al lui Dárius, cuvântul Domnului a fost către Zaharía, fiul lui Berechía, fiul lui Ído, zicând:

2. S-a mâniat Domnul pe părinții voștri, s-a mâniat.

3. Spune-le: „Așa vorbește Domnul Sabaót: «Întoarceți-vă la mine – oracolul Domnului Sabaót – și eu mă voi întoarce către voi!», spune Domnul Sabaót.

4. Nu fiți ca părinții voștri la care au strigat profeții dinainte, zicând: așa spune Domnul Sabaót: «Întoarceți-vă de pe căile voastre rele și de la faptele voastre rele! Iar ei nu au ascultat și nu au fost atenți la mine – oracolul Domnului.

5. Unde sunt părinții voștri? Și profeții voștri trăiesc pentru totdeauna?

6. Într-adevăr, cuvintele mele și hotărârile mele pe care le-am poruncit slujitorilor mei, profeților, oare nu au ajuns la părinții voștri? Dar ei s-au întors și au spus: «După cum a plănuit Domnul Sabaót, să ne facă conform cu căile noastre și cu faptele noastre, așa ne va face»”.

7. În ziua a douăzeci și patra a lunii a unsprezecea, adică luna Șébat, în anul al doilea al lui Dárius, cuvântul Domnului a fost către Zaharía, fiul lui Berechía, fiul lui Ído, profetul.

8. M-am uitat în timpul nopții și, iată, era un om călare pe un cal roșu. Stătea între mirții care erau într-o vale adâncă și în urma lui erau cai roșii, roibi și albi.

9. Eu am spus: „Ce sunt aceștia, domnul meu?”. Și mi-a răspuns îngerul care vorbea cu mine: „Îți voi arăta ce sunt aceștia”.

10. Omul care stătea între mirți mi-a răspuns și a zis: „Aceștia sunt cei pe care i-a trimis Domnul ca să cutreiere pământul”.

11. Ei i-au răspuns îngerului care stătea între mirți și au zis: „Am cutreierat pământul și, iată, tot pământul este locuit și este în liniște!”.

12. Îngerul Domnului a răspuns și a zis: „Doamne Sabaót, până când nu te vei îndura de Ierusalím și de cetățile lui Iúda, pe care te-ai indignat timp de șaptezeci de ani?”.

13. Domnul i-a răspuns îngerului care vorbea cu mine prin cuvinte frumoase și prin cuvinte de mângâiere.

14. Îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: „Strigă: așa vorbește Domnul Sabaót: «Sunt gelos pe Ierusalím și pentru Sión am o gelozie mare.

15. Sunt cuprins de o mare mânie împotriva neamurilor fără griji: eu m-am mâniat puțin, iar ele s-au ajutat să facă rău».

16. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: «Mă întorc către Ierusalím cu îndurare; casa mea va fi reclădită în el – oracolul Domnului – și funia va fi întinsă peste Ierusalím».

17. Strigă din nou și spune: așa vorbește Domnul Sabaót: «Cetățile mele vor deborda din nou de bine. Domnul va mângâia din nou Siónul și va alege iarăși Ierusalímul»”.


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina