1. După moartea lui Moise, slujitorul Domnului, Domnul i-a zis lui Iósue, fiul lui Nun, servitorul lui Moise:

2. „Slujitorul meu Moise a murit: acum ridicaţi-vă, treceţi Iordánul acesta, tu şi poporul acesta, spre ţara pe care le-o dau fiilor lui Israél!

3. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau vouă, după cum i-am spus lui Moise.

4. De la pustiu şi de la Libán până la Râul cel Mare, râul Eufrát, întreg ţinutul hetéilor, până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui vor fi toate hotarele voastre.

5. Nu va putea să stea împotriva ta nimeni în toate zilele vieţii tale. Aşa cum am fost cu Moise, aşa voi fi şi cu tine: nu te voi abandona şi nu te voi părăsi.

6. Fii tare şi curajos pentru că tu vei face poporul acesta să moştenească ţara pe care am jurat-o părinţilor lor că le-o voi da!

7. Numai fii tare şi foarte curajos căutând să împlineşti toată această lege pe care ţi-a poruncit-o Moise, slujitorul meu! Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga pentru ca să ai succes oriunde vei merge!

8. Să nu se îndepărteze cartea acestei legi de gura ta: să o meditezi ziua şi noaptea ca să iei seama să împlineşti tot ceea ce este scris în ea, pentru că atunci vei prospera şi vei avea succes!

9. Oare nu ţi-am poruncit eu: «Fii tare şi curajos!»? Nu-ţi fie teamă şi nu te înspăimânta, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine oriunde vei merge!”.

10. Iósue le-a poruncit scribilor poporului, zicând:

11. „Treceţi prin tabără şi porunciţi poporului: «Pregătiţi-vă provizii pentru că peste trei zile veţi trece Iordánul acesta ca să intraţi să luaţi în stăpânire ţara pe care Domnul Dumnezeul vostru v-o dă ca s-o moşteniţi!»”.

12. [Celor din tribul] lui Rubén, Gad şi la jumătate din tribul lui Manáse, Iósue le-a zis:

13. „Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-a poruncit Moise, slujitorul Domnului: «Domnul Dumnezeul vostru vă dă odihnă şi vă dă ţara aceasta!».

14. Soţiile voastre, copiii voştri, turmele voastre să rămână în ţara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordán, iar voi treceţi în formaţie de luptă înaintea fraţilor voştri, toţi cei viteji în luptă, ca să-i ajutaţi,

15. până când Domnul le va da odihnă fraţilor voştri ca şi vouă şi vor lua în stăpânire şi ei ţara pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru. Atunci vă veţi întoarce la ţara moştenirii voastre şi veţi lua în stăpânire ceea ce Moise, slujitorul Domnului, v-a dat dincoace de Iordán, spre răsăritul soarelui”.

16. Ei i-au răspuns lui Iósue: „Tot ceea ce ne-ai poruncit, vom face şi oriunde ne vei trimite, vom merge;

17. aşa cum am ascultat de Moise, vom asculta şi de tine. Numai să fie Domnul Dumnezeul tău cu tine aşa cum a fost cu Moise.

18. Orice om care se va împotrivi gurii tale şi nu va asculta cuvintele tale în tot ceea ce ne porunceşti va fi dat la moarte. Numai să fii tare şi curajos!”.


Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina