1. alef Cum de locuiește singură cetatea cu un popor numeros! A ajuns ca o văduvă cea care avea multe neamuri! Ea, care era prinţesa provinciilor, [acum] este supusă tributului!

2. bet Plânge noaptea amar, lacrimile [şiroiesc] pe obrazul ei și nu mai este nimeni dintre cei care o iubeau care s-o mângâie. Toți prietenii ei au înșelat-o, i-au devenit dușmani.

3. ghimel Iúda a fost deportat spre mizerie și grea sclavie. Locuiește între neamuri și nu găsește loc de odihnă. Toți urmăritorii lui îl ajung între strâmtorările sale.

4. dalet Drumurile Siónului suspină, pentru că nu este nimeni care să vină la sărbători; toate porțile sale sunt devastate, preoții săi gem și fecioarele sale sunt mâhnite: el este în amărăciune.

5. he Cei care-l oprimau au devenit capi, dușmanii lui [au parte] de liniște, pentru că Domnul l-a făcut să sufere din cauza mulțimii răzvrătirilor lui. Pruncii lui au mers în captivitate, înaintea opresorului.

6. waw A dispărut de la fiica Siónului splendoarea ei; căpeteniile sale au ajuns ca și cerbii care nu găsesc pășune: umblă fără putere înaintea celor care îi urmăresc.

7. zain În zilele suferinței și ale rătăcirii sale, Ierusalímul și-a adus aminte de lucrurile sale de preț pe care le avea în zilele de odinioară. Dar când poporul său a căzut în mâna opresorului, nu a mai fost cine să-l ajute; l-au văzut opresorii și l-au luat în râs din cauza anihilării sale.

8. het Ierusalímul a păcătuit, de aceea a devenit impur. Toți cei care îl cinsteau îl disprețuiesc, pentru că au văzut goliciunea lui și el a gemut și și-a întors spatele.

9. tet Impuritatea lui este pe poalele mantiei sale, nu și-a amintit de cele de pe urmă ale sale. A căzut în mod surprinzător și nu este cine să-l aline. „Vezi, Doamne, suferința mea, pentru că dușmanul s-a preamărit!”.

10. yod Opresorul și-a întins mâna asupra lucrurilor lui de preț; [Ierusalímul] a văzut neamuri intrând în sanctuar, unde tu porunciseși să nu intre în adunarea ta.

11. kaf Tot poporul suspină căutând pâine; au dat lucrurile lor de preț pentru hrană, ca să-i revină sufletul. „Vezi, Doamne, privește, pentru că am devenit de dispreț!”.

12. lamed Să nu aveți [parte de așa ceva], voi cei care treceți pe drum! Priviți și vedeți dacă este o durere ca durerea mea ce mă chinuie, pe care Domnul m-a făcut s-o sufăr în ziua mâniei sale aprinse!

13. mem Din înălțime a trimis foc în oasele mele și m-a cuprins; a întins o plasă pentru picioarele mele și apoi m-a răsturnat. M-a dat devastării în toate zilele nepuținței.

14. nun A legat jugul răzvrătirii mele de mâna lui: se împletesc și urcă pe grumazul meu. A făcut să cadă puterea mea, Domnul m-a dat în mâini din care nu mă pot ridica.

15. samec Domnul i-a trântit pe toți vitejii mei în mijlocul meu; a chemat asupra mea o adunare ca să-i zdrobească pe tinerii mei. Domnul a călcat-o ca în teasc pe fecioară, fiica Siónului.

16. ayn De aceea, eu plâng, ochii mei, ochii mei fac să curgă lacrimi, căci s-a îndepărtat de mine cel care mă mângâie, cel care îmi face sufletul să-și revină; fiii mei sunt devastați pentru că dușmanul este puternic.

17. pe Sión își întinde mâinile, dar nu este cine să-l mângâie. Domnul a poruncit cu privire la Iacób ca opresori să fie de jur împrejur și Ierusalímul a devenit pentru ei o impuritate.

18. țade Domnul este drept, căci m-am ridicat împotriva cuvântului. Ascultați, toate popoarele, și vedeți chinul meu:fecioarele mele și tinerii mei merg în captivitate.

19. qof I-am chemat pe cei care mă iubeau, dar m-au înșelat. Preoții mei și bătrânii mei în cetate și-au dat duhul în timp ce căutau hrană pentru ei ca să facă să-și revină sufletele lor.

20. reș „Vezi, Doamne, căci sunt în strâmtorare! Măruntaiele fierb în mine, inima se zvârcolește în interiorul meu, căci m-am răzvrătit. Afară, sabia m-a lăsat fără copii, iar în casă, este ca moartea.

21. șin Ei au auzit că suspin, dar nu a fost nimeni care să mă mângâie. Toți dușmanii mei au auzit de nenorocirea mea și se bucură, pentru că tu ai făcut-o; ai făcut să vină ziua pe care ai anunțat-o și ei vor fi ca mine.

22. tau Fă să ajungă înaintea ta toată răutatea lor și chinuie-i cum m-ai chinuit pe mine din cauza tuturor răzvrătirilor mele! Pentru că suspinele mele sunt multe și inima-mi este frântă.


“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina