1. Paul şi Timotéi, slujitori ai lui Cristos Isus, către toţi sfinţii în Cristos Isus care sunt în Filípi, împreună cu episcopii şi diaconii:

2. har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

3. Îi aduc mulţumire Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de voi,

4. totdeauna, în fiecare rugăciune a mea pentru voi toţi, rugăciune pe care o fac cu bucurie

5. pentru participarea voastră la evanghelie din prima zi şi până acum.

6. Sunt încrezător că cel care a început în voi această lucrare bună o va duce la îndeplinire până în ziua lui Cristos Isus.

7. Ca atare, este drept să cred aceasta despre voi toţi, pentru că vă am în inima mea pe voi toţi care luaţi parte împreună cu mine la acelaşi har, atât în lanţuri, cât şi în apărarea şi întărirea evangheliei,

8. căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe voi toţi cu aceleaşi sentimente ca ale lui Cristos Isus.

9. Şi pentru aceasta mă rog ca iubirea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaştere şi discernământ în toate,

10. ca să distingeţi ceea ce este util, aşa încât să fiţi curaţi şi neprihăniţi pentru ziua lui Cristos,

11. plini de rodul dreptăţii care [se obţine] prin Isus Cristos spre gloria şi lauda lui Dumnezeu.

12. Vreau ca voi să cunoaşteţi, fraţilor, că cele [ce mi se întâmplă] au venit mai degrabă în folosul evangheliei,

13. aşa încât este clar pentru tot Pretoriul şi pentru toţi ceilalţi că lanţurile mele sunt datorită lui Cristos,

14. şi, încurajaţi în Domnul de lanţurile mele, cei mai mulţi dintre fraţi au îndrăznit şi mai mult să predice cuvântul fără frică.

15. Unii, ce-i drept, îl predică pe Cristos din invidie sau din [duh] de ceartă, pe când alţii, din bunăvoinţă.

16. Aceştia [din urmă] o fac din iubire, ştiind că eu zac [aici] pentru apărarea evangheliei,

17. ceilalţi însă îl predică pe Cristos din ambiţie, nu cu intenţii curate, ci cu intenţia de a-mi mări necazul lanţurilor mele.

18. Dar ce importanţă are? Numai ca în orice fel, fie din făţărnicie, fie în adevăr, Cristos să fie predicat. Şi pentru aceasta mă bucur şi mă voi bucura,

19. căci ştiu că aceasta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunea voastră şi prin susţinerea Duhului lui Isus Cristos,

20. potrivit cu aşteptarea şi speranţa mea că nu voi fi făcut de ruşine în nimic, ci ca, în mod public, acum ca şi întotdeauna, să fie preamărit Cristos în trupul meu, fie prin viaţă, fie prin moarte,

21. căci pentru mine a trăi este Cristos, iar a muri este un câştig.

22. Dar dacă a trăi în trup îmi este de folos pentru lucrare, nu ştiu ce să aleg.

23. Sunt constrâns de acestea două: am dorinţa să mă despart [de viaţa aceasta] şi să fiu cu Cristos, şi aceasta ar fi cu mult mai bine.

24. Însă este mai necesar pentru voi să rămân în trup

25. şi, convins de aceasta, ştiu că voi rămâne şi voi trăi cu voi toţi spre creşterea şi bucuria credinţei voastre,

26. ca, prin revenirea mea la voi, să prisosească lauda voastră în Cristos Isus prin mine.

27. Numai să vă purtaţi în chip vrednic de evanghelia lui Isus Cristos pentru că, fie că voi veni la voi şi vă voi vedea, fie că voi rămâne departe şi voi auzi despre faptele voastre, să rămâneţi într-un singur duh, luptând împreună, într-un cuget, pentru credinţa evangheliei.

28. Nu vă lăsaţi înspăimântaţi întru nimic de adversarii voştri! Aceasta este pentru ei o dovadă a pieirii, însă pentru voi, a mântuirii, şi aceasta [vine] de la Dumnezeu.

29. Căci datorită lui Cristos vi s-a dat harul vouă nu numai să credeţi în el, ci şi să suferiţi pentru el,

30. având de dus aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o în mine şi pe care aţi auzit că o duc şi acum.


“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina