1. În anul al doisprezecelea al domniei lui Nabucodonosór, cel care a domnit peste asiriéni în cetatea cea mare Niníve în zilele lui Arfaxád, care a domnit peste mezi în Ecbatána,

2. [acesta din urmă] a construit de jur împrejurul [cetăţii] Ecbatána ziduri din piatră cioplită de trei cóţi lăţime şi de şase cóţi lungime, iar înălţimea zidului a făcut-o de şaptezeci de cóţi şi lăţimea lui de cincizeci de cóţi.

3. La porţile ei a stabilit turnuri de o sută de cóţi şi a pus temelia ei lată de şaizeci de cóţi.

4. A făcut porţile ei, porţi care ajungeau la înălţimea de şaptezeci de cóţi şi lăţimea lor era de patruzeci de cóţi pentru ieşirile armatei celor viteji ai ei şi desfăşurarea pedestraşilor ei.

5. În zilele acelea, regele Nabucodonosór a făcut război împotriva regelui Arfaxád în câmpia cea mare care este câmpia din ţinutul Ragáu.

6. Au venit la el toţi cei care locuiau în ţinutul muntos şi toţi cei care locuiau pe Eufrát, pe Tígru, pe Hydáspe şi în câmpia lui Arióc, regele din Elám; s-au adunat multe popoare să se aşeze în linie de luptă împotriva fiilor lui Heleúd.

7. Nabucodonosór, regele asiriénilor, a trimis [mesageri] la toţi cei care locuiau în Pérsia şi la toţi cei care locuiau spre nord, la toţi cei care locuiau în Cilícia, în Damásc, în Libán şi Antilibán, la toţi cei care locuiau pe ţărmul mării

8. şi la toate popoarele care erau în Carmél, în Galaád, în Galiléea de Sus şi în câmpia cea mare Esdrelón,

9. în toată Samaría şi în cetăţile ei, dincolo de Iordán până la Ierusalím şi Batané, Helús, Cádeş şi [dincolo] de râul Egiptului şi Táfna, Ramése şi întregul Ghésem,

10. până când au ajuns dincolo de Tánis şi Mémfis şi la toţi cei care locuiau în Egipt, până au ajuns pe munţii Etiópiei.

11. Dar toţi locuitorii întregului pământ au dispreţuit cuvântul lui Nabucodonosór, regele asiriénilor, şi nu au venit cu el în război pentru că nu se temeau de el, ci era înaintea lor ca un om oarecare; mesagerii lui s-au întors cu mâna goală şi cu ruşinea feţei lor.

12. Nabucodonosór s-a înfuriat foarte mult pe tot pământul şi a jurat pe tronul şi pe regatul său că se va răzbuna pe toate ţinuturile Cilíciei, ale Damáscului şi ale Síriei şi că îi va ucide cu sabia lui pe toţi locuitorii din ţinutul Moáb şi pe toţi fiii lui Amón, toată Iudéea şi pe toţi cei din Egipt, până va ajunge pe ţinuturile celor două mări.

13. S-a aşezat în linie de luptă cu armata sa împotriva regelui Arfaxád în anul al şaptesprezecelea şi a fost mai puternic în luptă decât el; a răsturnat toată armata lui Arfaxád, toată cavaleria lui şi toate carele sale.

14. A pus stăpânire peste toate cetăţile lui şi a ajuns până la Ecbatána. A luat în stăpânire turnurile, a devastat toate pieţele ei şi a făcut de ruşine splendoarea ei.

15. L-a capturat pe Arfaxád în munţii Ragáu şi l-a străpuns cu suliţele lui; l-a nimicit până la [sfârşitul] acelei zile.

16. S-a întors împreună cu ei, el şi ceata lui, o foarte mare mulţime de bărbaţi războinici. Acolo s-au odihnit şi au sărbătorit el şi armata lui o sută douăzeci de zile.


“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina