1. Láttam az Urat, amint az oltár mellett állt. Azt mondta: Sújts az oszlopfõre, rendüljön meg a mennyezet! Összetöröm mindannyiuk fejét, karddal ölöm meg, aki megmarad. Senki nem menekülhet meg közülük, nem lesz számukra sehol menedék.

2. Ha leszállnak az alvilágba, kezem onnan is visszahozza õket; ha az egekbe menekülnek, onnan is leszállítom õket.

3. Ha elrejtõznek a Kármel csúcsán, felkutatom, és onnan is visszahozom õket; ha szemem elõl a tenger mélyére bújnak, ott is parancsolok a sárkánynak, hogy marja meg õket.

4. Ha ellenségeik elõtt fogságba mennek, ott is parancsolok a kardnak, hogy ölje meg õket. Rajtuk lesz a szemem, de romlásukra, nem javukra.

5. Az Úr, a Seregek Istene... Ha megérinti a földet, kiszárad, és gyászol minden lakója; emelkedik minden, mint a Nílus, és süllyed, mint Egyiptom folyama.

6. Lakóhelyét az égben õ építette fel, boltozatát õ emelte a föld fölé. Õ hívja elõ a tenger vizét, és õ önti a föld színére: az Úr az õ neve.

7. Izrael fiai, nem vagytok-e ti is olyanok, mint a kusiták fiai? - mondja az Úr. Nem én hoztam-e fel Izraelt Egyiptom földjérõl, a filiszteusokat Kaftorból, az arámokat Kirbõl?

8. Nos, rajta tartom szememet a bûnös országon, hogy eltöröljem a föld színérõl. De Jákob házát mégsem pusztítom el egészen - mondja az Úr.

9. Mert, lám, parancsot adok, és szétszórom Izrael fiait a különféle népek közé, mint amikor rostál az ember, anélkül, hogy egy szem is a földre esnék.

10. Kard élén hullik el népemben minden gonosztevõ, mind, aki mondja: "A vész nem közeleg, nem érkezik el hozzánk."

11. Azon a napon felállítom Dávid roskadozó sátrát, repedéseit kijavítom, romjait felépítem, helyreállítom, hogy olyan legyen, mint hajdanában volt.

12. Hadd foglalják el azt, ami Edomból megmarad, és minden nemzetet, ahol segítségül hívták a nevemet - mondja az Úr, és meg is teszi.

13. Igen, jönnek napok - mondja az Úr -, amikor együtt jár a szántóvetõ és az arató, a sajtoló és a magvetõ, újbor fakad a hegyekbõl, patakzik minden halomból.

14. Népemet, Izraelt helyreállítottam: fölépítik a romba dõlt városokat és bennük laknak, szõlõskerteket ültetnek, és isszák a borát, kerteket telepítenek, és eszik a gyümölcsét.

15. Letelepítem õket földjükre, soha többé nem tépik ki õket földjükbõl, amelyeket nekik adtam - mondja az Úr, a te Istened.

“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina