Gefunden 162 Ergebnisse für: próféta

 • Add vissza tehát az asszonyt férjének. Mivel õ próféta, imádkozzék érted, hogy életben maradj. De ha nem adod vissza, akkor tudd meg, hogy meghalsz, te és minden, ami a tied." (Teremtés könyve 20, 7)

 • Az Úr így szólt: "Halljátok szavamat! Ha valaki próféta köztetek, általában látomásban jelenek meg neki vagy álmában szólok hozzá. (Számok könyve 12, 6)

 • Ha próféta vagy álomlátó támad körödben, s jelt mutat vagy csodát tesz elõtted, (Második Törvénykönyv 13, 2)

 • ne hallgass az ilyen próféta vagy álomlátó szavára. Mert az Úr, a te Istened próbára fog tenni, hogy megtudja: csakugyan szívetek, lelketek mélyébõl szeretitek-e az Urat, a ti Isteneteket. (Második Törvénykönyv 13, 4)

 • (Tudd meg hát:) azok a szavak, amelyek, bár a próféta az Úr nevében hirdeti õket, nem válnak valósággá, s nem teljesülnek, olyan szavak, amelyeket nem az Úr mondott. A próféta mondta õket elbizakodottságában, nem kell tõlük tartanod. (Második Törvénykönyv 18, 22)

 • Izraelben azonban nem támadt többé olyan próféta, mint Mózes, akivel az Úr szemtõl szemben találkozott. (Második Törvénykönyv 34, 10)

 • Amikor onnét Gibeába értek, lám, egy sereg próféta jött velük szembe, s leszállt rá az Isten lelke, úgyhogy õ is prófétai révületbe esett. (Sámuel I. könyve 10, 10)

 • Gád próféta azonban így szólt Dávidhoz: "Ne maradj a rejtekhelyeden, hanem menj és költözz Júda vidékére." Dávid tehát elindult és Heret erdeibe ment. (Sámuel I. könyve 22, 5)

 • s ezt tudtul is adta Nátán próféta által, aki az Úr szavára Jedidjának nevezte el. (Sámuel II. könyve 12, 25)

 • Ugyanakkor Cádok pap, Jojada fia, Benaja és Nátán próféta, valamint Simi és társai, Dávid vitézei nem tartottak Adonijával. (Királyok I. könyve 1, 8)

 • Mialatt még beszélt a királlyal, megérkezett Nátán próféta. (Királyok I. könyve 1, 22)

 • Jelentették a királynak: "Nátán próféta van itt." Erre az a király elé lépett, és arcra borult a földön a király elõtt. (Királyok I. könyve 1, 23)


“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina