Gefunden 2124 Ergebnisse für: mint

 • Maradjatok állhatatosak a fenyítéskor: az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van olyan fiú, akit az apja nem fenyít? (Zsidóknak írt levél 12, 7)

 • Senki ne legyen parázna és alantas lelkületû, mint Ézsau, aki egy tál lencséért eladta elsõszülöttségét. (Zsidóknak írt levél 12, 16)

 • az új szövetség közvetítõjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé. (Zsidóknak írt levél 12, 24)

 • Ez a "még egyszer" annak az átalakulását jelenti, ami mint teremtett dolog megrendíthetõ, hogy azután megmaradjon az, ami változhatatlan. (Zsidóknak írt levél 12, 27)

 • a gazdag meg megalázkodásával, mert mint a rét virága, semmivé lesz. (Szent Jakab levele 1, 10)

 • Természetesen, ha megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: "Szeresd embertársadat, mint saját magadat", helyesen jártok el. (Szent Jakab levele 2, 8)

 • De ha a személyek között különbséget tesztek, bûnt követtek el, s a törvény, mint törvényszegõket, elmarasztal benneteket. (Szent Jakab levele 2, 9)

 • Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akik fölött majd a szabadság törvénye szerint ítélkeznek. (Szent Jakab levele 2, 12)

 • Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanúul szolgál ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tûz. Vagyonotokat gyarapítottátok még az utolsó napokban is. (Szent Jakab levele 5, 3)

 • hanem mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között; (Szent Péter I. levele 1, 15)

 • Mert: Minden test olyan, mint a fû, a dicsõsége, mint a rét virága. Elhervad a fû, s lehull a virága, (Szent Péter I. levele 1, 24)

 • Mint újszülött csecsemõk kívánjatok lelki, vizezetlen tejet, hogy rajta felnõjetek az üdvösségre, (Szent Péter I. levele 2, 2)


“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina