Fundar 2124 Resultados para: mint

 • Maradjatok állhatatosak a fenyítéskor: az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van olyan fiú, akit az apja nem fenyít? (Zsidóknak írt levél 12, 7)

 • Senki ne legyen parázna és alantas lelkületû, mint Ézsau, aki egy tál lencséért eladta elsõszülöttségét. (Zsidóknak írt levél 12, 16)

 • az új szövetség közvetítõjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé. (Zsidóknak írt levél 12, 24)

 • Ez a "még egyszer" annak az átalakulását jelenti, ami mint teremtett dolog megrendíthetõ, hogy azután megmaradjon az, ami változhatatlan. (Zsidóknak írt levél 12, 27)

 • a gazdag meg megalázkodásával, mert mint a rét virága, semmivé lesz. (Szent Jakab levele 1, 10)

 • Természetesen, ha megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: "Szeresd embertársadat, mint saját magadat", helyesen jártok el. (Szent Jakab levele 2, 8)

 • De ha a személyek között különbséget tesztek, bûnt követtek el, s a törvény, mint törvényszegõket, elmarasztal benneteket. (Szent Jakab levele 2, 9)

 • Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akik fölött majd a szabadság törvénye szerint ítélkeznek. (Szent Jakab levele 2, 12)

 • Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanúul szolgál ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tûz. Vagyonotokat gyarapítottátok még az utolsó napokban is. (Szent Jakab levele 5, 3)

 • hanem mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között; (Szent Péter I. levele 1, 15)

 • Mert: Minden test olyan, mint a fû, a dicsõsége, mint a rét virága. Elhervad a fû, s lehull a virága, (Szent Péter I. levele 1, 24)

 • Mint újszülött csecsemõk kívánjatok lelki, vizezetlen tejet, hogy rajta felnõjetek az üdvösségre, (Szent Péter I. levele 2, 2)


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina