Gefunden 17 Ergebnisse für: lakóhelyét

 • Csak Gósen tartományt, Izrael fiainak lakóhelyét kímélte meg a jégesõ. (Kivonulás könyve 9, 26)
 • Lakóhelyet választok köztetek, és nem vetlek el benneteket. (Leviták könyve 26, 11)

 • akkor az Úr, a ti Istenetek választ majd lakóhelyet nevének. Oda vigyetek majd mindent, amit parancsolok: égõáldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket, adományaitokat, s minden válogatott fogadalmi ajándékokat, (Második Törvénykönyv 12, 11)

 • [Ezek valamelyikébe meneküljön hát, aki embert öl, álljon a kapu elé, és ügyét adja elõ a véneknek. Ezek fogadják be a városukba, s jelöljenek ki neki lakóhelyet, hogy köztük lakjon. (Józsue könyve 20, 4)

 • Lakóhelyet adok népemnek, Izraelnek, letelepítem, hogy azon a helyen lakjék, s ne hányódjék tovább, s a gonoszok ne pusztítsák, mint azelõtt, (Krónikák I. könyve 17, 9)

 • Faragott szobrot is készíttetett, és elhelyeztette az Isten templomában, amelyrõl azt mondta az Isten Dávidnak és fiának, Salamonnak: "Ebben a házban és Jeruzsálemben, amelyet Izrael összes törzsei közül kiválasztottam, szerzek lakóhelyet nevemnek mindörökre. (Krónikák II. könyve 33, 7)

 • Az Úr, atyáik Istene követei által még jókor és ismételten küldte hozzájuk figyelmeztetéseit. Kímélni akarta népét és a maga lakóhelyét. (Krónikák II. könyve 36, 15)
 • Isten, aki nevének ott lakóhelyet szerzett, pusztítson el minden királyt és népet, ha kinyújtja kezét azért, hogy ezen változtasson és lerombolja az Isten házát Jeruzsálemben. Én, Dárius adtam ki ezt a parancsot. Pontosan végre kell hajtani!" (Ezdrás könyve 6, 12)

 • Elhagyta lakóhelyét Silóban, a sátrat, amelyben az emberek közt lakott. (Zsoltárok könyve 78, 60)

 • amiért Jákobot eltiporták s lakóhelyét pusztasággá tették. (Zsoltárok könyve 79, 7)

 • Megérkezvén Jeremiás talált egy barlangszerû lakóhelyet, oda vitte a sátort, a szövetség ládáját és az illatáldozat oltárát. Aztán eltorlaszolta a bejáratot. (Makkabeusok II. könyve 2, 5)

 • õk pedig dicsõítették az Urat, aki minden várakozásuk ellenére is megdicsõítette lakóhelyét. A templomot, amelyben elõbb még félelem és rettenet uralkodott, a mindenható Isten megjelenésére öröm és ujjongás töltötte be. (Makkabeusok II. könyve 3, 30)
“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina