Gefunden 18 Ergebnisse für: ellenségem

 • Saul ezért így szólt Michalhoz: "Miért csaptál be, s miért hagytad, hogy ellenségem elszökjön és megmeneküljön?" "Azt mondta nekem - felelte Michal -, engedj, különben megöllek!" (Sámuel I. könyve 19, 17)
 • Acháb azt mondta: "Hát rám találtál, ellenségem?" "Rád találtam" - felelte. "Mert arra adtad magad, hogy azt tedd, ami gonosznak számít az Úr szemében. (Királyok I. könyve 21, 20)

 • Vajon örültem-e ellenségem baján, vagy vígan voltam-e, amikor baj érte, (Jób könyve 31, 29)

 • Szememet a gond homályosítja, s sok ellenségem miatt õszülök. (Zsoltárok könyve 6, 8)

 • Félelem szállja meg minden ellenségem, szégyenüljenek meg és meneküljenek, tüstént érje õket megszégyenülés! (Zsoltárok könyve 6, 11)

 • akkor üldözzön és fogjon el ellenségem! Tapossa el életem a földön és tiporja bensõmet a porba! (Zsoltárok könyve 7, 6)

 • s ellenségem azzal dicsekedjék: "Legyõztem!" Ne örüljön ellenfelem azon, hogy elestem, (Zsoltárok könyve 13, 5)
 • Ne szolgáltass ki ellenségem bosszújának! Hiszen hamis tanúk lépnek föl ellenem, férfiak, kik gonoszat forralnak. (Zsoltárok könyve 27, 12)

 • Nem szolgáltattál ki ellenségem hatalmának, lábamat tágas helyre állítottad. (Zsoltárok könyve 31, 9)

 • Akkor fogom látni, hogy kegyes vagy hozzám, ha ellenségem nem ujjong rajtam, (Zsoltárok könyve 41, 12)

 • Kimentett engem minden gyötrelembõl s szememmel láttam ellenségem vesztét. (Zsoltárok könyve 54, 9)

 • Ha csak ellenségem gyalázna, azt még elviselném. Ha csak az fordulna ellenem, aki gyûlöl, elbújnék elõle. (Zsoltárok könyve 55, 13)
“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina