Gefunden 108 Ergebnisse für: ellenem

 • Õsatyád vétkezett, tanítóid fellázadtak ellenem, (Izajás könyve 43, 27)

 • És amikor kimennek, látni fogják azok holttestét, akik fellázadtak ellenem. Férgük nem pusztul el, és tüzük nem alszik ki. Iszonyodni fog tõlük minden ember. (Izajás könyve 66, 24)

 • A papok sem kérdezték: Hol van az Úr? És akik a törvényt magyarázzák, azok sem ismertek. A pásztorok ellenem lázongtak, a próféták meg Baal nevében prófétáltak, és azokhoz szegõdtek, amik tehetetlenek. (Jeremiás könyve 2, 8)

 • Miféle panaszt emelhettek ellenem, ti, akik hûtlenül elhagytatok? - mondja az Úr. (Jeremiás könyve 2, 29)

 • Én meg olyan voltam, mint a szelíd bárány, amelyet vágóhídra hurcolnak; nem tudtam, hogy terveket koholnak ellenem, mondván: Pusztítsuk el a fát, ereje teljében vágjuk ki az élõk földjérõl, úgyhogy még a nevét se emlegessék többé. (Jeremiás könyve 11, 19)

 • Mert olyan lett hozzám örökségem, mint az oroszlán az erdõben: vadul ordít ellenem. Ezért hát meggyûlöltem. (Jeremiás könyve 12, 8)

 • De te, Uram, jól ismered minden ellenem szõtt gyilkos tervüket. Ne kegyelmezz hát gonoszságuknak, és ne töröld el vétküket színed elõl! Vesztüket tartsd szem elõtt, és ha eljön haragod ideje, bánj el velük! (Jeremiás könyve 18, 23)

 • Megtisztítom õket minden vétküktõl, amelyet elkövettek ellenem; és gonoszságaikat, amelyekkel megbántottak és elpártoltak tõlem, megbocsátom. (Jeremiás könyve 33, 8)

 • Megalázta az Úr vitéz harcosaimat; ünnepi gyülekezetet hívott egybe ellenem, hogy eltiporja ifjaimat. Sajtójában az Úr összetaposta Júda hajadon leányát. (Siralmak könyve 1, 15)

 • Egyedül ellenem emeli föl a kezét újra meg újra, egész nap. (Siralmak könyve 3, 3)

 • Láttad bosszúálló terveiket, és hogy összeesküdtek ellenem. (Siralmak könyve 3, 60)

 • Uram, hallottad gyalázkodásukat, és hogy szövetkeztek ellenem; (Siralmak könyve 3, 61)


“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina