Gefunden 108 Ergebnisse für: ellenem

 • Jaj nekik, mert messze eltévelyedtek tõlem! Pusztuljanak, amiért fellázadtak ellenem! Menteni akarom õket, õk meg hazugságokat beszélnek ellenem. (Ozeás könyve 7, 13)

 • Nem kiáltanak hozzám szívükbõl, amikor jajgatnak fekvõhelyükön: búza és must miatt keseregnek, ellenem meg lázadoznak. (Ozeás könyve 7, 14)

 • Tanítottam õket, megerõsítettem karjukat, õk mégis gonoszat forralnak ellenem. (Ozeás könyve 7, 15)

 • Azon a napon, amikor Izrael ellenem elkövetett vétkeit megtorlom Bétel oltárain, letörnek majd az oltár szarvai, és a földre hullanak. (Ámosz könyve 3, 14)

 • Azon a napon nem kell majd szégyenkezned a tetteid miatt, amelyeket ellenem elkövettél. Mert akkor majd eltávolítom körödbõl, akik gõgösek s hivalkodnak. Nem fogsz többé kérkedni szent hegyemen. (Szofoniás könyve 3, 11)

 • Keményen beszéltetek ellenem - mondja az Úr. Azt kérdezitek: "Mit beszéltünk ellened?" (Malakiás könyve 3, 13)

 • Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyûjt velem, az szétszór. (Máté evangéliuma 12, 30)

 • Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: "Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?" (Máté evangéliuma 18, 21)

 • Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyûjt velem, az szétszór. (Lukács evangéliuma 11, 23)

 • Ha tehát szombaton is körülmetélkedhet az ember, hogy Mózes törvénye csorbát ne szenvedjen, miért acsarkodtok ellenem, amiért egy embert meggyógyítottam szombaton? (János evangéliuma 7, 23)

 • Nem mindnyájatokról mondom ezt, mert hiszen tudom, kiket választottam ki. De be kell teljesednie az Írásnak: "Aki kenyeremet eszi, sarkát emelte ellenem." (János evangéliuma 13, 18)

 • Annak a néhány ázsiai zsidónak meg kellett volna elõtted jelennie, hogy vádat emeljen, ha valami panasza van ellenem. (Apostolok Cselekedetei 24, 19)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina