Gefunden 46 Ergebnisse für: bûne

 • A negyedik nemzedékben térnek ide vissza, mivel az amoriták bûne még nem teljes." (Teremtés könyve 15, 16)

 • Ha valaki ilyen esetekben vétkezik: Hallotta a kifejezett átkot és neki tanúskodnia kellett volna, mivel látta és tudta a dolgot, de semmit sem fed föl, ezért viseli bûne terhét. (Leviták könyve 5, 1)

 • Aki eszik belõle, az viselje bûne terhét, mivel megsértette az Úr szentségét. Az ilyet ki kell irtani népébõl. (Leviták könyve 19, 8)

 • Akik megmaradnak közületek, azok ellenséges országban vesznek el bûneik miatt; atyáik bûne is beleszámít azokéba, akik elvesznek. (Leviták könyve 26, 39)

 • nehogy ártatlan vér omoljon földeden, amelyet az Úr, a te Istened örökségül ad neked, s vérontásnak bûne nehezedjék rád. (Második Törvénykönyv 19, 10)

 • Egy tanú ne lépjen föl senki ellen, bármi bûne vagy vétsége van is. Akármilyen bûnrõl van szó, csak két vagy három tanú vallomása alapján szabad ítélni. (Második Törvénykönyv 19, 15)

 • Légy irgalmas népedhez, Izraelhez, amelyet te, az Úr megszabadítottál, s ne engedd, hogy ártatlanul ontott vér bûne nehezedjék népedre, Izraelre." (Második Törvénykönyv 21, 8)

 • Amikor új házat építesz, a tetõre csinálj kerítést, különben vérnek bûne száll házadra, ha valaki leesik róla. (Második Törvénykönyv 22, 8)

 • a bíró a botbüntetésre ítélt bûnöst mindjárt a jelenlétében fektesse le a földre és méresse rá a bûne nagyságához mérten kiszabott ütéseket. (Második Törvénykönyv 25, 2)

 • Az engedetlenség olyan, mint a varázslás bûne, a nyakasság annyi, mint a terafimmal való visszaélés. Mivel az Úr szavát semmibe vetted, túl kicsinek talált arra, hogy továbbra is Izrael királya légy." (Sámuel I. könyve 15, 23)

 • Dávid idejében három egymás utáni esztendõn át éhínség uralkodott. Dávid megkérdezte az Urat, s az Úr ezt mondta: "Vérnek bûne nehezedik Saulra és házára, mert megölte a gibeonitákat." (Sámuel II. könyve 21, 1)

 • Kiszolgáltatja Izraelt Jerobeám bûne miatt, amelyet elkövetett, s amelybe Izraelt is belevitte." (Királyok I. könyve 14, 16)


“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina