Gefunden 721 Ergebnisse für: amely

 • Ha tehát a mezõn a füvet, amely ma a mezõn zöldell, holnap a kemencébe kerül, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kishitûek. (Lukács evangéliuma 12, 28)

 • És az egész kíváncsi tömeg, amely összeverõdött, a történtek láttán mellét verte, és szétoszlott. (Lukács evangéliuma 23, 48)

 • Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevû helységbe, amely Jeruzsálemtõl hatvan stádiumnyi távolságra feküdt. (Lukács evangéliuma 24, 13)

 • (Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. (János evangéliuma 1, 9)

 • De nekem olyan bizonyságom van, amely felülmúlja Jánosét: tetteim, amelyeknek a végbevitelét az Atya bízta rám. Ezek a tettek, amelyeket végbeviszek, maguk tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött. (János evangéliuma 5, 36)

 • Hogyan is hihetnétek, amikor egymást dicsõítitek, de azt a dicsõséget, amely az Istentõl való, nem keresitek? (János evangéliuma 5, 44)

 • De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot." (János evangéliuma 6, 27)

 • Csak ez az átkozott népség, amely mit sem ért a törvénybõl." (János evangéliuma 7, 49)

 • Jézus szíve mélyéig megrendült, s odament a sírhoz, amely egy kõvel eltorlaszolt barlang volt. (János evangéliuma 11, 38)

 • S a nép, amely ott volt, amikor Lázárt elõhívta a sírból és feltámasztotta a halálból, tanúságot tett mellette. (János evangéliuma 12, 17)

 • A nép, amely ott ácsorgott, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: "Angyal beszélt vele." (János evangéliuma 12, 29)

 • Minden szõlõvesszõt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. (János evangéliuma 15, 2)


“É doce o viver e o penar para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que, vertiginosamente, desejam se justificar no mal, a despeito do Bem Supremo.” São Padre Pio de Pietrelcina