Found 721 Results for: amely

 • Ha tehát a mezõn a füvet, amely ma a mezõn zöldell, holnap a kemencébe kerül, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kishitûek. (Lukács evangéliuma 12, 28)

 • És az egész kíváncsi tömeg, amely összeverõdött, a történtek láttán mellét verte, és szétoszlott. (Lukács evangéliuma 23, 48)

 • Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevû helységbe, amely Jeruzsálemtõl hatvan stádiumnyi távolságra feküdt. (Lukács evangéliuma 24, 13)

 • (Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. (János evangéliuma 1, 9)

 • De nekem olyan bizonyságom van, amely felülmúlja Jánosét: tetteim, amelyeknek a végbevitelét az Atya bízta rám. Ezek a tettek, amelyeket végbeviszek, maguk tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött. (János evangéliuma 5, 36)

 • Hogyan is hihetnétek, amikor egymást dicsõítitek, de azt a dicsõséget, amely az Istentõl való, nem keresitek? (János evangéliuma 5, 44)

 • De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot." (János evangéliuma 6, 27)

 • Csak ez az átkozott népség, amely mit sem ért a törvénybõl." (János evangéliuma 7, 49)

 • Jézus szíve mélyéig megrendült, s odament a sírhoz, amely egy kõvel eltorlaszolt barlang volt. (János evangéliuma 11, 38)

 • S a nép, amely ott volt, amikor Lázárt elõhívta a sírból és feltámasztotta a halálból, tanúságot tett mellette. (János evangéliuma 12, 17)

 • A nép, amely ott ácsorgott, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: "Angyal beszélt vele." (János evangéliuma 12, 29)

 • Minden szõlõvesszõt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. (János evangéliuma 15, 2)


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina