Gefunden 44 Ergebnisse für: Pilátus

  • E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. (János evangéliuma 19, 13)

  • De újra elkezdtek ordítani: "Halál rá! Halál rá, keresztre vele!" Pilátus megkérdezte: "Keresztre feszíttessem a királyotokat?" De a fõpapok tiltakoztak: "Nincs királyunk, csak császárunk!" (János evangéliuma 19, 15)

  • Pilátus feliratot is készíttetett, és a keresztfára erõsítette. Ez volt a felirat: "A názáreti Jézus, a zsidók királya!" (János evangéliuma 19, 19)

  • De Pilátus azt felelte: "Amit írtam, azt megírtam!" (János evangéliuma 19, 22)

  • Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt - bár a zsidóktól való félelmében csak titokban -, arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Így elment és levette a testet. (János evangéliuma 19, 38)

  • Ábrahám, Izsák és Jákob Istene megdicsõítette a Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus elõtt, noha õ úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. (Apostolok Cselekedetei 3, 13)

  • Mert valóban összefogott ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével fölkent, szent szolgád, Jézus ellen, (Apostolok Cselekedetei 4, 27)

  • Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus elõtt tanúságot tett az igazság mellett, (Timóteusnak írt I. levél 6, 13)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina