Fondare 44 Risultati per: Pilátus

  • E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. (János evangéliuma 19, 13)

  • De újra elkezdtek ordítani: "Halál rá! Halál rá, keresztre vele!" Pilátus megkérdezte: "Keresztre feszíttessem a királyotokat?" De a fõpapok tiltakoztak: "Nincs királyunk, csak császárunk!" (János evangéliuma 19, 15)

  • Pilátus feliratot is készíttetett, és a keresztfára erõsítette. Ez volt a felirat: "A názáreti Jézus, a zsidók királya!" (János evangéliuma 19, 19)

  • De Pilátus azt felelte: "Amit írtam, azt megírtam!" (János evangéliuma 19, 22)

  • Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt - bár a zsidóktól való félelmében csak titokban -, arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Így elment és levette a testet. (János evangéliuma 19, 38)

  • Ábrahám, Izsák és Jákob Istene megdicsõítette a Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus elõtt, noha õ úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. (Apostolok Cselekedetei 3, 13)

  • Mert valóban összefogott ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével fölkent, szent szolgád, Jézus ellen, (Apostolok Cselekedetei 4, 27)

  • Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus elõtt tanúságot tett az igazság mellett, (Timóteusnak írt I. levél 6, 13)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina