Gefunden 23 Ergebnisse für: Alleluja

 • Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, öröktõl fogva mindörökké. És az egész nép mondja: Ámen! Alleluja! (Krónikák I. könyve 16, 36)
 • Rubinnal és ofírkõvel lesznek kirakva Jeruzsálem utcái, Jeruzsálem kapuiban újra visszhangzik majd az örömének, és minden háza ezt harsogja: Alleluja! Áldott legyen Izrael Istene! Örökre dicsõítsék benned a szent nevet!" (Tóbiás könyve 13, 17)

 • (Alleluja!) Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, (Zsoltárok könyve 105, 1)

 • (Alleluja!) Magasztaljátok az Urat, mert jó: irgalma örökké megmarad. (Zsoltárok könyve 106, 1)

 • (Alleluja!) Magasztaljátok az Urat, mert jó: irgalma örökké megmarad. (Zsoltárok könyve 107, 1)

 • (Alleluja!) Szívem mélyébõl dicsõítem az Urat a szentek tanácsában és a nagy közösségben! (Zsoltárok könyve 111, 1)

 • (Alleluja!) Boldog ember, aki féli az Urat, akinek öröme telik törvényében. (Zsoltárok könyve 112, 1)
 • (Alleluja!) Magasztaljátok, ti szolgái az Úrnak, magasztaljátok az Úr nevét! (Zsoltárok könyve 113, 1)

 • (Alleluja!) Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob törzse az idegen nép közül: (Zsoltárok könyve 114, 1)

 • (Alleluja!) Szeretet tölt el, mert az Úr meghallotta könyörgõ kiáltásomat. (Zsoltárok könyve 116, 1)

 • (Alleluja!) Áldja az Urat minden nép, minden törzs dicsõítse! (Zsoltárok könyve 117, 1)

 • (Alleluja!) Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart. (Zsoltárok könyve 118, 1)
“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina