Gefunden 966 Ergebnisse für: svojim

 • Pogani i Židovi sa svojim glavarima navališe da zlostave i kamenuju apostole. (Djela apostolska 14, 5)

 • On je u prošlim naraštajima pustio da svi pogani poðu svojim putovima. (Djela apostolska 14, 16)

 • Jednom nas na putu u bogomolju sretne neka ropkinja koja je imala duha vraèarskoga i gatajuæi donosila veliku dobit svojim gospodarima. (Djela apostolska 16, 16)

 • A nadstojnik sinagoge Krisp povjerova Gospodinu zajedno sa svim svojim domom. I mnogi od Korinæana koji su to slušali povjerovaše i pokrstiše se. (Djela apostolska 18, 8)

 • a treæi dan svojim rukama izbaciše brodsku opremu. (Djela apostolska 27, 19)

 • koje Bog unaprijed obeæavaše po svojim prorocima u Pismima svetim (Poslanica Rimljanima 1, 2)

 • Doista, svjedok mi je Bog - komu duhom svojim služim u evanðelju Sina njegova - da vas se (Poslanica Rimljanima 1, 9)

 • u svojim molitvama neprekidno spominjem i uvijek molim ne bi li mi se veæ jednom s voljom Božjom nekako posreæilo doæi k vama. (Poslanica Rimljanima 1, 10)

 • Jer premda upoznaše Boga, ne iskazaše mu kao Bogu ni slavu ni zahvalnost, nego ishlapiše u mozganjima svojim te se pomraèi bezumno srce njihovo. (Poslanica Rimljanima 1, 21)

 • Nipošto! Nego neka Bog bude istinit, a svaki èovjek lažac, kao što je pisano: Da pravedan budeš po obeæanjima svojim i pobijediš kada te sudili budu. (Poslanica Rimljanima 3, 4)

 • ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. (Poslanica Rimljanima 7, 23)

 • i patimo se radeæi svojim rukama. Proklinjani blagoslivljamo, proganjani ustrajavamo, (Prva poslanica Korinæanima 4, 12)


“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina