Gefunden 966 Ergebnisse für: svojim

 • A poznavaše to mjesto i Juda, njegov izdajica, jer se Isus tu èesto sastajao sa svojim uèenicima. (Evanðelje po Ivanu 18, 2)

 • Isus je pred svojim uèenicima uèinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. (Evanðelje po Ivanu 20, 30)

 • Pa kad nasta ona huka, strèa se mnoštvo i smetÄe jer ih je svatko èuo govoriti svojim jezikom. (Djela apostolska 2, 6)

 • I evo sada, Gospodine, promotri prijetnje njihove i daj slugama svojim sa svom smjelošæu navješæivati rijeè tvoju! (Djela apostolska 4, 29)

 • U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajednièko. (Djela apostolska 4, 32)

 • "Nismo li vam strogo zabranili uèiti u to Ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoæete na nas navuæi krv toga èovjeka." (Djela apostolska 5, 28)

 • te ga izbavljaše iz svih nevolja, podari ga naklonošæu i mudrošæu pred faraonom, kraljem egipatskim koji ga postavi za upravitelja nad Egiptom i nad cijelim dvorom svojim. (Djela apostolska 7, 10)

 • A priklanjahu mu se jer ih je duže vremena opèaravao svojim vradžbinama. (Djela apostolska 8, 11)

 • Vraæao se iz Jeruzalema, kamo je bio pošao pokloniti se; sjeðaše na svojim kolima i èitaše proroka Izaiju. (Djela apostolska 8, 28)

 • A kad iziðoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin više ne vidje. On radosno nastavi svojim putom, (Djela apostolska 8, 39)

 • pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom. Dijelio je mnoge milostinje narodu i bez prestanka se molio Bogu. (Djela apostolska 10, 2)

 • David doista, pošto u svom naraštaju posluži volji Božjoj, preminu, pridruži se ocima svojim i vidje trulež, (Djela apostolska 13, 36)


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina