Gefunden 39 Ergebnisse für: jutro

 • Noæivali su oko Božjega Doma jer im je bila dužnost da stražare i da otkljuèavaju svako jutro. (Prva knjiga Ljetopisa 9, 27)

 • Jer samo za tren traje srdžba njegova, a èitav život dobrota njegova. Veèer donese suze, a jutro klicanje. (Psalmi 30, 6)

 • kad sam primao udarce svaki dan i kaznu jutro za jutrom? (Psalmi 73, 14)

 • Dvadeset i petog dana devetog mjeseca, zvanog Kislev, godine sto èetrdeset i osme ustadoše u rano jutro (Prva knjiga o Makabejcima 4, 52)

 • Stražar odgovori: "Dolazi jutro, a zatim opet noæ. Hoæete li pitati, pitajte, vratite se, doðite!" (Izaija 21, 12)

 • kad god proðe, dohvatit æe vas; prolazit æe svako jutro, danju i noæu. Samo æe vas strah uputit u objavu. (Izaija 28, 19)

 • Jahve, smiluj nam se, u te se uzdamo! Budi mišica naša svako jutro, naš spas u doba nevolje. (Izaija 33, 2)

 • Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam rijeèju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao uèenici. (Izaija 50, 4)

 • dome Davidov! Ovako govori Jahve: "Svako jutro sudite pravedno, izbavite potlaèene iz ruku tlaèitelja, ili æe moj gnjev planut' poput vatre, raspalit' se neugasivo zbog vaših opaèina. (Jeremija 21, 12)

 • Oni se obnavljaju svako jutro: tvoja je vjernost velika! (Tužaljke 3, 23)

 • Svaki dan prinijet æeš Jahvi za paljenicu janje od godine, bez mane; prinijet æeš ga svako jutro. (Ezekiel 46, 13)

 • A kao prinosnicu na nj prinesi svako jutro šestinu efe i treæinu hina ulja da se poškropi najfinije brašno; to neka bude svagdašnji prinos Jahvi po vjeènoj uredbi. (Ezekiel 46, 14)


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina