17. U suðenju nemojte biti pristrani; saslušavajte maloga kao i velikoga. Ne bojte se nikoga! TÓa sud je Božji! Ako vam koji sluèaj bude pretežak, iznesite ga meni, da ga ja razvidim.'
“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina