2. A moj pehar - onaj od srebra - stavi u grlo vreæe najmlaðega, zajedno s njegovim novcem za žito." On uèini kako mu je Josip naredio.

“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina