1. Poslaše mu zbog toga glasnike s miroljubivim prijedlozima i poruèiše:

2. "Evo, mi podanici velikoga kralja Nabukodonozora padamo nièice preda te: uèini s nama što ti se prohtije.

3. Evo ti naših kuæa, našega kraja, žitnih polja, stada, stoke: svi torovi naših šatora ovise samo o jednom tvome migu; služi se svime kako ti se ushtije i kako ti se svidi.

4. Evo, i naši su gradovi sa svojim stanovnicima robovi tvoji, samo doði i uèini s njima što je dobro u oèima tvojim."

5. Ljudi doðoše do Holoferna i saopæiše mu te poruke.

6. On siðe s vojskom prema obali, postavi upravitelje po utvrðenim gradovima te iz tih gradova unovaèi posebno izabrane ljude kao pomoænu vojnicu.

7. Graðani i sav okoliš doèekaše ga s vijencima, plesovima i bubnjevima.

8. Poruši on sve njihove uzvišice, sravni sa zemljom svete gajeve njihove: bilo mu je najvelikodušnije dopušteno da razruši sva domaæa božanstva kako bi svi narodi èastili samo Nabukodonozora i svi ga jezici i plemena zazivali kao Boga.

9. Stiže tako nasuprot Ezdrelonu u blizini Dotaina, a to je suèelice velikoj judejskoj ravni. Utabori se izmeðu Gebe i Skitopolisa i tu se zadrža cio mjesec dana da sakupi opskrbu za svoju vojsku.

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina