1. "Hajde, vratimo se Jahvi! On je razderao, on æe nas iscijeliti: on je udario, on æe nam poviti rane;

2. poslije dva dana oživit æe nas, treæeg æe nas dana podignuti i mi æemo živjeti pred njim.

3. Težimo da upoznamo Jahvu: k'o zora pouzdan mu dolazak. On æe nam doæi poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju."

4. Što za tebe mogu uèiniti, Efrajime? Što za tebe mogu uèiniti, Judo? K'o oblak jutarnji ljubav je vaša, k'o rana rosa koje nestaje.

5. Zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao rijeèima usta svojih; al' sud æe tvoj izaæi k'o svjetlost.

6. Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice.

7. Al' oni su kod Adama prekršili Savez i ondje mene iznevjerili.

8. Gilead je grad zlikovaèki, pun krvavih tragova.

9. Družba je sveæenièka kao zasjeda razbojnièka: ubijaju na šekemskom putu; odista, sramotu poèinjaju!

10. Strahotu vidjeh u domu Izraelovu; Efrajim se ondje bludu odaje i skvrni se Izrael.

11. I tebi sam, Judo, žetvu odredio kad okrenem udes naroda svoga.

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina