Gefunden 8 Ergebnisse für: odkupienie

  • Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze; a imię Jego jest święte i lęk wzbudza. (Księga Psalmów 111, 9)

  • Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. (Księga Psalmów 130, 7)

  • A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. (Ewangelia Łukasza 21, 28)

  • a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. (List do Rzymian 3, 24)

  • W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. (List do Efezjan 1, 7)

  • On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu. (List do Efezjan 1, 14)

  • w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. (List do Kolosan 1, 14)

  • ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. (List do Hebrajczyków 9, 12)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina