1. Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Dawidowa.

2. Gdy Edomita Doeg przybył i zawiadomił Saula w słowach: Dawid wszedł do domu Achimeleka.

3. Dlaczego złością się chełpisz, przemożny niegodziwcze? Przez cały dzień

4. zamyślasz zgubę, twój język jest jak ostra brzytwa, sprawco podstępu.

5. Miłujesz bardziej zło niż dobro, bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą.

6. Miłujesz wszelkie zgubne mowy, podstępny języku!

7. Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki, pochwyci cię i usunie z twego namiotu, wyrwie cię z ziemi żyjących.

8. Ujrzą sprawiedliwi i ulękną się, a będą śmiali się z niego:

9. Oto człowiek, który nie uczynił Boga swoją warownią. ale zaufał mnóstwu swych bogactw, a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie.

10. Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym, zaufam na wieki łaskawości Boga.

11. Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił, i polegać na Twoim imieniu, bo jest dobre dla ludzi Tobie oddanych.

“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina