1. Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

2. bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki.

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina