1. Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

2. bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki.

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina