Encontrados 684 resultados para: sud

 • Ti gradovi neka vam budu utoèište od osvetnika, tako da ubojica ne moradne poginuti dok ne stane na sud pred zajednicu. (Knjiga Brojeva 35, 12)
 • tada neka zajednica prosudi izmeðu ubojice i krvnog osvetnika prema ovim pravilima: (Knjiga Brojeva 35, 24)

 • Neka vam takvi budu sudbeni postupci od naraštaja do naraštaja svuda gdje budete boravili. (Knjiga Brojeva 35, 29)

 • U to isto vrijeme naložio sam i vašim sucima: 'Saslušajte svoju braæu; sudite pravedno izmeðu èovjeka i njegova brata ili pridošlice. (Ponovljeni zakon 1, 16)

 • U suðenju nemojte biti pristrani; saslušavajte maloga kao i velikoga. Ne bojte se nikoga! TÓa sud je Božji! Ako vam koji sluèaj bude pretežak, iznesite ga meni, da ga ja razvidim.' (Ponovljeni zakon 1, 17)

 • Bude li ti preteško štogod rasuditi: ubojstvo, sukob o pravima, kakvu ozljedu ili svaðu u tvome gradu, tada ustani i poði u mjesto što ga odabere Jahve, Bog tvoj. (Ponovljeni zakon 17, 8)

 • Obrati se sveæenicima, levitima i sucu koji bude za ono vrijeme. Njih pitaj, oni æe ti rasuditi. (Ponovljeni zakon 17, 9)
 • Uradi prema uputi koju ti dadnu i prema presudi koju donesu. Od presude koju ti kažu ne odstupaj ni desno ni lijevo. (Ponovljeni zakon 17, 11)

 • Neka ne ustaje jedan jedini svjedok protiv èovjeka ni za koju krivnju i ni za kakav zloèin. Kakav god bio prekršaj, neka presuda poèiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka. (Ponovljeni zakon 19, 15)

 • Ako uðeš u vinograd svoga susjeda, slobodno ti je zobati grožða do mile volje, ali u svoj sud ne smiješ stavljati. (Ponovljeni zakon 23, 25)

 • Kad nastane svaða meðu ljudima i doðu na sud da im se sudi, neka se dade pravo onome koji je prav, a krivac neka se osudi. (Ponovljeni zakon 25, 1)

 • Ako krivac zasluži da bude išiban, neka mu sudac naredi da legne i tu pred njim neka mu odbroje onoliko udaraca koliko odgovara njegovoj krivnji. (Ponovljeni zakon 25, 2)
“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina