Encontrados 298 resultados para: kæeri

  • Reèe joj: "Zbog te rijeèi idi, izišao je iz tvoje kæeri zloduh." (Evanðelje po Marku 7, 29)

  • U dane Heroda, kralja judejskoga, bijaše neki sveæenik imenom Zaharija iz razreda Abijina. Žena mu bijaše od kæeri Aronovih, a ime joj Elizabeta. (Evanðelje po Luki 1, 5)

  • A on joj reèe: "Kæeri, vjera te tvoja spasila. Idi u miru!" (Evanðelje po Luki 8, 48)

  • otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kæeri i kæi protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve." (Evanðelje po Luki 12, 53)

  • Isus se okrenu prema njima pa im reèe: "Kæeri Jeruzalemske, ne plaèite nada mnom, nego plaèite nad sobom i nad djecom svojom. (Evanðelje po Luki 23, 28)

  • Ne boj se, kæeri Sionska! Evo, kralj tvoj dolazi jašuæ na mladetu magarièinu! (Evanðelje po Ivanu 12, 15)

  • "U posljednje dane, govori Bog: Izlit æu Duha svoga na svako tijelo i proricat æe vaši sinovi i kæeri, vaši æe mladiæi gledati viðenja, a starci vaši sne sanjati. (Djela apostolska 2, 17)

  • On je imao èetiri kæeri djevice koje su prorokovale. (Djela apostolska 21, 9)

  • I bit æu vam otac i vi æete mi biti sinovi i kæeri, veli Gospodin Svemoguæi. (Druga poslanica Korinæanima 6, 18)

  • Vjerom Mojsije, veæ odrastao, odbi zvati se sinom kæeri faraonove. (Poslanica Hebrejima 11, 24)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina