Gefunden 298 Ergebnisse für: kæeri

  • Reèe joj: "Zbog te rijeèi idi, izišao je iz tvoje kæeri zloduh." (Evanðelje po Marku 7, 29)

  • U dane Heroda, kralja judejskoga, bijaše neki sveæenik imenom Zaharija iz razreda Abijina. Žena mu bijaše od kæeri Aronovih, a ime joj Elizabeta. (Evanðelje po Luki 1, 5)

  • A on joj reèe: "Kæeri, vjera te tvoja spasila. Idi u miru!" (Evanðelje po Luki 8, 48)

  • otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kæeri i kæi protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve." (Evanðelje po Luki 12, 53)

  • Isus se okrenu prema njima pa im reèe: "Kæeri Jeruzalemske, ne plaèite nada mnom, nego plaèite nad sobom i nad djecom svojom. (Evanðelje po Luki 23, 28)

  • Ne boj se, kæeri Sionska! Evo, kralj tvoj dolazi jašuæ na mladetu magarièinu! (Evanðelje po Ivanu 12, 15)

  • "U posljednje dane, govori Bog: Izlit æu Duha svoga na svako tijelo i proricat æe vaši sinovi i kæeri, vaši æe mladiæi gledati viðenja, a starci vaši sne sanjati. (Djela apostolska 2, 17)

  • On je imao èetiri kæeri djevice koje su prorokovale. (Djela apostolska 21, 9)

  • I bit æu vam otac i vi æete mi biti sinovi i kæeri, veli Gospodin Svemoguæi. (Druga poslanica Korinæanima 6, 18)

  • Vjerom Mojsije, veæ odrastao, odbi zvati se sinom kæeri faraonove. (Poslanica Hebrejima 11, 24)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina