Encontrados 40 resultados para: Vjerom

 • Hananija, Azarja i Mišael vjerom se spasiše iz plamena. (Prva knjiga o Makabejcima 2, 59)
 • i kako je tim prisilno iseljenima prorok preporuèio, kad im je davao Zakon, da ne zaborave zapovijedi Gospodnjih i ne zastrane vjerom kad budu gledali ukrašene zlatne i srebrne likove. (Druga knjiga o Makabejcima 2, 2)

 • Kad im je tako osmjelio srca, još ih upozori kako pogani okreæu vjerom i krše zakletvu. (Druga knjiga o Makabejcima 15, 10)

 • A što se tièe dvanaest proroka, procvale im kosti iz rake njihove, jer su utješili Jakova i izbavili ga vjerom i nadom. (Knjiga Sirahova 49, 10)

 • Nikakve razlike nije pravio izmeðu nas i njih: vjerom oèisti njihova srca. (Djela apostolska 15, 9)

 • da se zajedno s vama ohrabrim zajednièkom vjerom, vašom i mojom. (Poslanica Rimljanima 1, 12)

 • Smatramo zaista da se èovjek opravdava vjerom bez djela Zakona. (Poslanica Rimljanima 3, 28)
 • Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje veæ obamrlo - bilo mu je blizu sto godina - i obamrlost krila Sarina. (Poslanica Rimljanima 4, 19)

 • Ali pred Božjim obeæanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojaèao davši slavu Bogu, (Poslanica Rimljanima 4, 20)

 • Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. (Poslanica Rimljanima 5, 1)

 • Ali znamo: èovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Krista Isusa povjerovasmo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po djelima Zakona jer se po djelima Zakona nitko neæe opravdati. (Poslanica Galaæanima 2, 16)

 • Mir braæi i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista! (Poslanica Efežanima 6, 23)
“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina