Encontrados 188 resultados para: Mudrost

 • srce nerazumnih shvaæat æe mudrost, mucavci æe govorit' okretno i razgovijetno; (Izaija 32, 4)

 • Pouzdan je tvoj vijek: mudrost i znanje spasonosno su blago - a strah Gospodnji njegovo bogatstvo. (Izaija 33, 6)

 • S kim se on posvjetova, tko je njemu mudrost ulio, nauèio ga putovima pravde? Tko li ga je nauèio znanju, pokazao mu put k umnosti? (Izaija 40, 14)

 • Ja osujeæujem znamenja vraèa, i èarobnjake u luðake promeæem; silim mudrace da ustuknu i mudrost im obraæam u bezumlje, (Izaija 44, 25)

 • U zloæu si se svoju uzdala, govorila si: 'Nitko me ne vidi!' Mudrost tvoja i znanje zavedoše te. U svom si srcu govorila: 'Ja i nitko drugi!' (Izaija 47, 10)

 • Mudraci æe biti osramoæeni, prestravljeni i uhvaæeni u zamku. Gle, oni prezreše rijeè Jahvinu! A njihova mudrost - što im koristi? (Jeremija 8, 9)

 • A tko se hvaliti hoæe, neka se hvali time što ima mudrost da mene spozna. Jer ja sam Jahve koji tvori dobrotu, pravo i pravdu na zemlji, jer to mi je milo" - rijeè je Jahvina. (Jeremija 9, 23)

 • O Edomu. Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Zar nema više mudrosti u Temanu, zar u razumnih nesta svj§eta, zar se izvjetrila mudrost njihova? (Jeremija 49, 7)

 • Èuj, Izraele, životne propise, prisluhni da nauèiš mudrost. (Baruh 3, 9)

 • Nauèi stoga gdje je mudrost, gdje snaga, gdje li razboritost, pa da ujedno spoznaš u èemu je dugovjeènost i život i gdje je svjetlost oèinja i mir. (Baruh 3, 14)

 • Mudrost je stvorena prije svega ostalog, i misaon razbor vjeèan je. (Baruh 6, 4)

 • Želiš li mudrost, vrši zapovijedi, i Gospod æe ti je dati. (Baruh 6, 26)


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina