Encontrados 188 resultados para: Mudrost

 • Ako se, vi vladari nad pucima, radujete prijestoljima i žezlima, tad mudrost štujte da dovijeka kraljujete. (Knjiga Mudrosti 6, 21)

 • A sad æu vam priopæiti što je mudrost i kako je postala. Neæu vam skriti tajne, nego æu je pratiti od poèetka i na vidjelo iznijeti znanje njezino, i neæu istinu mimoiæi. (Knjiga Mudrosti 6, 22)

 • I svemu sam se tome radovao, jer mudrost sve donosi; još nisam znao da je ona roditeljka svega toga. (Knjiga Mudrosti 7, 12)

 • I spoznadoh sve što god je tajno i javno, jer me pouèavaše mudrost, umjetnica u svemu. (Knjiga Mudrosti 7, 21)

 • Jer je mudrost gibljivija od svakog gibanja, ona pronièe i prožima sve svojom èistoæom. (Knjiga Mudrosti 7, 24)

 • A znajuæi da neæu mudrost zadobiti ako ne da Bog - a razboritost je veæ bila znati èiji je ona dar - pristupih Gospodu i pomolih se i svim srcem svojim rekoh: (Knjiga Mudrosti 8, 21)

 • daj mi mudrost, prisjednicu svoga prijestolja i ne odbaci me izmeðu djece svoje. (Knjiga Mudrosti 9, 4)

 • S tobom je mudrost koja zna djela tvoja, koja je bila nazoèna kad si stvarao svijet; ona zna što je milo tvojim oèima i što je pravo po tvojim zapovijedima. (Knjiga Mudrosti 9, 9)

 • I kad je zemlju zbog njega potop stigao, opet ju je mudrost spasila brodeæi s pravednikom na krhkom drvetu. (Knjiga Mudrosti 10, 4)

 • A mudrost je vjernike svoje spasila od nevolje. (Knjiga Mudrosti 10, 9)

 • Jer je mudrost otvorila usta nijemima i obdarila djecu nejaku jezikom rjeèitim. (Knjiga Mudrosti 10, 21)

 • Jer je nju izmislila težnja za dobitkom i sagradila je mudrost graditeljska. (Knjiga Mudrosti 14, 2)


“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina