Encontrados 249 resultados para: Isusa

 • Zakon doista postavi za velike sveæenike ljude podložne slabosti, a rijeè zakletve - nakon Zakona - Sina zauvijek usavršena. ÷ISUSA (Poslanica Hebrejima 7, 28)

 • U toj smo volji posveæeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek. (Poslanica Hebrejima 10, 10)

 • Uprimo pogled u Poèetnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. (Poslanica Hebrejima 12, 2)

 • A Bog mira, koji po krvi vjeènoga Saveza od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa, (Poslanica Hebrejima 13, 20)

 • Jakov, sluga Boga i Gospodina Isusa Krista: dvanaestorma plemena Raseljeništva pozdrav. (Jakovljeva poslanica 1, 1)

 • Braæo moja, vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošæu! (Jakovljeva poslanica 2, 1)

 • Petar, apostol Isusa Krista: putnicima Raseljeništva u Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji, (Prva Petrova poslanica 1, 1)

 • po predznanju Boga Oca, posveæenjem Duha izabranima da budu poslušni te poškropljeni krvlju Isusa Krista. Punina vam milosti i mira! (Prva Petrova poslanica 1, 2)

 • Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrðu svojemu uskrsnuæem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, (Prva Petrova poslanica 1, 3)

 • da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i èast o Objavljenju Isusa Krista. (Prva Petrova poslanica 1, 7)

 • Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista. (Prva Petrova poslanica 1, 13)

 • Njezin protulik, krštenje - ne odlaganje tjelesne neèistoæe, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu - i vas sada spasava po uskrsnuæu Isusa Krista (Prva Petrova poslanica 3, 21)


“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina