Encontrados 15 resultados para: Hodoèasnièka

 • Hodoèasnièka pjesma Kad bijah u nevolji, Jahvi zavapih i on me usliša. (Psalmi 120, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. K brdima oèi svoje uzdižem: odakle æe mi doæi pomoæ? (Psalmi 121, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Davidova. Obradovah se kad mi rekoše: "Hajdemo u Dom Jahvin!" (Psalmi 122, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Oèi svoje uzdižem k tebi koji u nebesima prebivaš. (Psalmi 123, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Davidova. Da nije Jahve za nas bio - neka slobodno rekne Izrael - (Psalmi 124, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Tko se uzda u Jahvu, on je kao brdo Sion: ne pomièe se, ostaje dovijeka. (Psalmi 125, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Kad Jahve vraæaše sužnjeve sionske, bilo nam je k'o da snivamo. (Psalmi 126, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Salomonova. Ako Jahve kuæu ne gradi, uzalud se muèe graditelji. Ako Jahve grad ne èuva, uzalud stražar bdi. (Psalmi 127, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Blago svakome koji se Jahve boji, koji njegovim hodi stazama! (Psalmi 128, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. "Mnogo su me od mladosti tlaèili" - neka rekne sad Izrael! (Psalmi 129, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Iz dubine, Jahve, vapijem tebi: (Psalmi 130, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Davidova. O Jahve, ne gordi se moje srce niti se oèi uznose. Ne idem za stvarima velikim ni za èudima što su iznad mene. (Psalmi 131, 1)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina