Fondare 15 Risultati per: Hodoèasnièka

 • Hodoèasnièka pjesma Kad bijah u nevolji, Jahvi zavapih i on me usliša. (Psalmi 120, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. K brdima oèi svoje uzdižem: odakle æe mi doæi pomoæ? (Psalmi 121, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Davidova. Obradovah se kad mi rekoše: "Hajdemo u Dom Jahvin!" (Psalmi 122, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Oèi svoje uzdižem k tebi koji u nebesima prebivaš. (Psalmi 123, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Davidova. Da nije Jahve za nas bio - neka slobodno rekne Izrael - (Psalmi 124, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Tko se uzda u Jahvu, on je kao brdo Sion: ne pomièe se, ostaje dovijeka. (Psalmi 125, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Kad Jahve vraæaše sužnjeve sionske, bilo nam je k'o da snivamo. (Psalmi 126, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Salomonova. Ako Jahve kuæu ne gradi, uzalud se muèe graditelji. Ako Jahve grad ne èuva, uzalud stražar bdi. (Psalmi 127, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Blago svakome koji se Jahve boji, koji njegovim hodi stazama! (Psalmi 128, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. "Mnogo su me od mladosti tlaèili" - neka rekne sad Izrael! (Psalmi 129, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Iz dubine, Jahve, vapijem tebi: (Psalmi 130, 1)

 • Hodoèasnièka pjesma. Davidova. O Jahve, ne gordi se moje srce niti se oèi uznose. Ne idem za stvarima velikim ni za èudima što su iznad mene. (Psalmi 131, 1)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina