Encontrados 308 resultados para: Djela

 • Doðite i gledajte djela Božja: èuda uèini meðu sinovima ljudskim. (Psalmi 66, 5)

 • i pravednost tvoju, Bože, koja seže do neba, kojom uèini velika djela. Bože, tko je kao ti! (Psalmi 71, 19)

 • A meni je milina biti u Božjoj blizini, imati sklonište svoje u Jahvi. Pripovijedat æu sva tvoja djela na vratima Kæeri sionske. (Psalmi 73, 28)

 • Spominjem se djela Jahvinih, sjeæam se tvojih pradavnih èudesa. (Psalmi 77, 12)

 • Promatram sva djela tvoja, razmatram ono što si uèinio. (Psalmi 77, 13)

 • neæemo kriti djeci njihovoj, predat æemo buduæem koljenu: slavu Jahvinu i silu njegovu i djela èudesna što ih uèini. (Psalmi 78, 4)

 • da u Boga ufanje svoje stave i ne zaborave djela Božjih, veæ da vrše zapovijedi njegove, (Psalmi 78, 7)

 • Zaboraviše na djela njegova, na èudesa koja im pokaza. (Psalmi 78, 11)

 • Uza sve to griješiše dalje i ne vjerovaše u èudesna djela njegova. (Psalmi 78, 32)

 • ni znakova njegovih u Egiptu, ni èudesnih djela u polju Soanskom. (Psalmi 78, 43)

 • Nema ti ravna meðu bozima, Gospode, nema djela kakvo je tvoje. (Psalmi 86, 8)

 • Obradovao si me djelima svojim, o Jahve, klièem zbog djela ruku tvojih. (Psalmi 92, 5)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina