Encontrados 308 resultados para: Djela

  • Znam tvoja djela. Evo, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko zatvoriti ne može. Doista, malena je tvoja snaga, a oèuvao si moju rijeè i nisi zatajio mog imena. (Otkrivenje 3, 8)

  • Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruæ. O da si studen ili vruæ! (Otkrivenje 3, 15)

  • Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zala, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima - ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima ni drvenima koji niti vide niti èuju nit hodaju - (Otkrivenje 9, 20)

  • I zaèujem glas s neba: "Piši! Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu! Da, govori Duh, neka otpoèinu od svojih trudova! Jer prate ih djela njihova!" (Otkrivenje 14, 13)

  • Pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i pjesmu Jaganjèevu: "Velika su i èudesna djela tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, Kralju naroda! (Otkrivenje 15, 3)

  • Tko da te se ne boji, Gospodine, tko da ne slavi ime tvoje! Ti si jedini svet! I zato svi æe narodi doæi i klanjati se pred tobom jer se oèitovahu pravedna djela tvoja!" (Otkrivenje 15, 4)

  • i hulili Boga nebeskoga zbog muka i èireva, ali se ne obratiše od djela svojih. (Otkrivenje 16, 11)

  • Dano joj je odjenuti se u lan tanan, blistav i èist!" A lan - pravedna su djela svetih. (Otkrivenje 19, 8)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina