1. Onda uðoše u Ekbatanu i poðoše prema kuæi Raguelovoj. Sara im doðe u susret, pozdravi ih i oni nju pozdraviše, pa ih ona uvede u kuæu.

2. Raguel reèe Edni, svojoj ženi: "Kako li je ovaj samo nalik na Tobita, moga roðaka!"

3. Raguel ih zapita: "Odakle ste, braæo?" Odgovoriše mu: "Mi pripadamo Naftalijevim sinovima koji su bili prognani u Ninivu."

4. Kaza im on: "Poznajete li Tobita, brata našega?" Oni odgovoriše: "Poznajemo ga."

5. Onda ih upita: "Je li dobro s njime?" Oni odgovoriše: "Živ je i dobro je." Tobija nadoda: "To je moj otac."

6. Nato ga Raguel zagrli, poljubi ga suznih oèiju i blagoslovi ga èudeæi se: "Ti si dakle sin onoga plemenitog i dobrog èovjeka." Doznavši da je Tobit izgubio vid, ražalosti se i zaplaka.

7. I žena mu Edna i kæi Sara zaplakaše i primiše ih spremno.

8. Potom zaklaše ovna i pripremiše jela u izobilju.

9. Tobija kaza Rafaelu: "Brate Azarja, govori o onome o èemu si mi pripovijedao na putu."

10. Anðeo prozbori o tom s Raguelom, a on æe Tobiji: "Jedi, pij i budi veseo, jer tebi pripada moja kæi. Ipak ti moram otkriti istinu:

11. veæ bijah svoju kæer dao sedmorici, ali kad joj se približiše, svi noæu pomriješe. Ali ti sada budi veseo."

12. Tobija odgovori: "Neæu ništa okusiti dok se ne odluèite i ne izvršite što treba." Nato mu Raguel kaza: "Uzmi je od ovoga èasa po pravdi: ti si njezin brat i ona pripada tebi. Milosrdni Bog neka vam udijeli sreæu."

13. Zatim pozva Saru, svoju kæer; uzevši je za ruku, dade je kao zaruènicu Tobiji govoreæi: "Evo, uzmi je prema Mojsijevu zakonu i odvedi je k svome ocu." I blagoslovi ih.

14. Onda pozva Ednu, ženu svoju. Dohvativši list, napisa ugovor i udari peèat. Potom poèeše blagovati.

15. Nakon toga pozva Raguel Ednu, ženu svoju, i reèe joj: "Sestro, pripremi drugu sobu i uvedi je."

16. Ona uradi kako joj je zapovjedio i uvede je. Kæi zaplaka.

17. Vidjevši suze svoje kæeri, kaza joj: "Budi hrabra, kæerko: Gospodar neba i zemlje neka te nagradi milošæu za tvoju bol. Budi hrabra, kæerko!"Livros sugeridos


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.