14. S njime je u tamnicu sišla te ga ni u okovima nije zapustila dok mu nije donijela žezlo kraljevsko i vlast nad onima koji ga tlaèiše i nagnala u laž one koji ga kaljahu, a njemu dala slavu vjeènu.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina